Studimi: automjeti i fundit "me djegie" duhet të shitet në vitin 2030

Nëse Evropa dëshiron të jetë në gjendje të decarbonizoje sistemin e saj të transportit deri në mes të shekullit, makina e fundit me një motor me djegie të brendshme do të duhet të shitet në fillim të viteve 2030. 


Zgjerimi i metejshem i regjistrimeve të automjeteve të benzinës dhe naftës do ta bëjë të pamundur të mbajë premtimet e bëra nga  marrëveshja e klimës së Parisit.
 Kjo mbështetet nga raporti i publikuar  nga OJQ Transport & Environment (T & E), duke treguar rrugën e duhur për ta bërë ekologjik lëvizjen dhe transportin ne kontinentit e vjetër . 

Në fakt, transporti është aktualisht burimi më i madh i CO2 (dioksidit te karbonit) antropogjen në Evropë, nga te cilat vetem makinat dhe automjetet  përbëjnë 45% të emetimeve të sektorit. 

Dhe, mbi të gjitha, leshimi i CO2 është rritur më shumë ,ne vend qe te  ulej qe nga viti 1990 deri në ditët e sotme.
loading...