Shafran i Indisë: përfitime për kujtesën, lufton Alzheimerin dhe depresionin

Nga shafrani i indise , te mirat dhe përfitimet e kujtesës dhe efektetet pozitive edhe në parandalimin ose trajtimin e Alzheimerit dhe depresionit. 

Nga një studim i kryer nga hulumtuesit e Universitetit te Kalifornisë LA (UCLA),thuhet se aroma popullore e pranishme në kerri (  curry) do të siguronte një përmirësim të kapaciteteve memoriale deri ne 30%.

Shafrani i Indisë do të garantonte  një formim më të ulët të pllakave të proteinave në rajonet e trurit duke  i reduktuar ato , siç është nënvizuar edhe nga studimet e mëparshme, rreziku i zhvillimit të disa formave të Alzheimerit.

 Për më tepër, në sajë të fuqisë anti-inflamatore të kurkuminës, per, ata që konsumojnë këtë ilaç natyral shmangen  inflamacionet e lidhura,  me zhvillimin e çmendurise ose depresionit të rëndë.

Studimet e bera si dhe  rezultatet e nxjerra  sugjerojne  se marrja dhe perdorimi i sharfanit te indise   mund të ofrojë përfitime  dhe miresi domethenese   gjatë viteve ne vijim.


loading...
loading...