Ecoturizmi në Belize


Megjithë madhësinë se tij  të vogël, Belize është një nga vendet që i  kushtohet  më shumë rendesi  hapësirës  dhe energjise për ruajtjen e florës dhe faunës si dhe promovimin e ekoturizmit. Këtu turistët do të gjejnë shumë parqe natyrore, hotele ekologjike dhe një ekosistem detar të ruajtur mirë.

Cfare mund te shikoni ne Belize

 Vizitoni tempujt e lashtë Maya, afrojuni kafshëve të egra në rezervatet natyrore, shijoni gastronominë lokale.loading...