loading...
Kujt prej nesh nuk i ka ndodhur që të ndjenjë nje e rendim në stomak, lidhur me djegie, dhimbje në gjoks dhe mbrapa shpines?

 Përcaktuar si urth janë asgjë më shumë se shfaqjen e çrregullimeve të ndryshme apo sëmundjeve që lidhen me sistemin e tretjes. Pikërisht për këtë arsye, diagnoza duhet gjithmonë të bëhet nga të pranishëm mjeku ose gastroenterologist, të jetë në gjendje për të identifikuar origjinën e fastidio.Le shkaqet më të zakonshme të ankesave në stomak janë tretje të dobët, për shkak të ngrënies shumë të rënda dhe të konsumuar me nxitim, por edhe konsumimi i tepërt i alkoolit dhe kafe, pirja e duhanit dhe të improvizuara hollim dietat, pra, të gjitha kushtet që rrisin prodhimin e lëngje simptomave gastrici.I, të cilat zakonisht janë të belching dhe rumbling, dhimbje dhe djegie, mund të tregojnë praninë e një zbaticë gastroesophageal, atëherë rritja në ezofag e acidit të stomakut, por edhe një urth, gastrit apo sëmundjeve të tjera më serioze.

Prandaj është shumë e rëndësishme që të konsultoheni me një specialist për një diagnozë precisa.L'autodiagnosi, siç e dimë, vetëm mund të bëjë kujdes të mëtejshëm danni.La mund të ndryshojnë në varësi të rastit dhe mund të jetë e përshkruar vetëm nga mjeku, por në përgjithësi trajtimi Kjo ndodh me medikamente që ulin aciditetin në stomak, të tilla si antibiotikë në rast të infeksioneve bakteriale. Metodat natyrore dhe mjetet juridike gjyshes që mund të përdoren për të kufizuar bezdisshëm kamomil urth stomaco.La, për shembull, ka veti qetësues dhe qetësues që mund të përmirësuar tretje dhe përmbajnë simptomat janë, megjithatë, shumë edhe, sidomos në ato raste në të cilat djegia është për shkak të ngrënies shumë pesanti.Anche mallow, në sajë të zamkë e cila është e pasur, luan një rol mbrojtës të mukozës nga zgavrën me gojë në stomak, mbrojtjen e tyre nga sulmi i acideve. Kjo lule ende duhet të merret në moderim, për shkak të efekteve të saj të konsiderueshme pastrues.

Edhe funksionet rregullatore të sistemit të tretjes kopër kanë njohur gjithmonë, sidomos në zorrë. Kjo bimë mund të lehtësojnë zbrazjen e duhur të stomakut reduktuar ënjtje dhe eliminuar ajrin e tepërt, dhe gjithashtu mund të rivendosur rregullsinë normal të colon.Poi, një nga mjetet më të njohura dhe të efektshme, kjo është qymyr druri, e dobishme kur djegie dhe dhimbje ata janë për shkak të një rritje e ajrit. Qymyr druri është një nga ndihmat më të përshtatshme natyrore, sepse, duke pasur parasysh absorbency të lartë, të shpejtë redukton ënjtje. Ajo nuk duhet të merret njëkohësisht me ushqim ose pas duke marrë medikamente, pasi ajo kufizon thithjen e ushqyesve dhe substancave kimike. Ginger, shumë më të përdorur në mjekësinë tradicionale kineze, ka veti rregullatore të tretjes dhe për të qenë një antacid, mund të lehtësojë simptomat e një acarim të butë të mukozës gastriche.Infine, ndër mjetet më efektive për urth nuk është edhe melissa, konsiderohet bimësia në stomak sipas definicionit, sepse ajo zbut spazma, rregullon prodhimin e lëngjeve gastrike dhe normalizes tranzit, duke i dhënë një efekt të lehtë rilassamento.Come tashmë ka thënë, këto çrregullime mund të shkaktohet nga shumë sëmundje, dhe për këtë arsye nuk është gjithmonë në të gjitha rastet mjetet juridike natyrore mund të veprojë në mënyrë efektive dhe për të zgjidhur problemin. Analiza e shkaqeve dhe diagnozën e një specialisti, pra, mbeten thelbësore për kujdesin e duhur të siklet në stomakA chi non è capitato di avvertire un senso di pesantezza a livello dello stomaco, associato a bruciore, dolore al petto e alla schiena e a reflusso? Quelli definiti come bruciori di stomaco non sono altro che la manifestazione di vari disturbi o patologie legati all'apparato digerente. Proprio per questo motivo, la diagnosi deve essere sempre effettuata dal medico curante o dal gastroenterologo, per poter individuare con esattezza le origini del fastidio.Le cause più frequenti di disturbi allo stomaco sono una cattiva digestione, dovuta a pasti troppo pesanti e consumati frettolosamente, ma anche il consumo eccessivo di alcolici e caffè, il fumo e le diete dimagranti improvvisate, cioè tutte quelle condizioni che aumentano la produzione di succhi gastrici.I sintomi, che sono in genere eruttazioni e gorgoglii, dolore e bruciore, possono indicare la presenza di un reflusso gastroesofageo, quindi la risalita nell’esofago degli acidi gastrici, ma anche una pirosi, una gastrite o altre patologie ben più gravi.
Per questo è molto importante rivolgersi ad uno specialista per una diagnosi precisa.L’autodiagnosi, come sappiamo, può solo fare ulteriori danni.La cura può variare a seconda del caso e può essere prescritta solo da un medico, ma in linea generale il trattamento avviene con farmaci che riducono la produzione di succhi gastrici, come gli antibiotici in caso di infezioni batteriche. Sono, però, molti anche i metodi naturali e i rimedi della nonna che possono essere utilizzati per limitare i fastidiosi bruciori di stomaco.La camomilla, per esempio, ha proprietà lenitive e calmanti che possono aiutare a migliorare la digestione e contenerne i sintomi, soprattutto in quei casi in cui il bruciore è dovuto a pasti troppo pesanti.Anche la malva, grazie alle mucillagini di cui è ricca, svolge un ruolo protettivo delle mucose dal cavo orale fino allo stomaco, proteggendole dall’attacco degli acidi. Questo fiore deve comunque essere assunto con moderazione, a causa dei suoi notevoli effetti lassativi.
Anche le funzioni regolatrici del finocchio sull’apparato digerente sono da sempre note, soprattutto a livello di intestino. Questa pianta può agevolare il corretto svuotamento dello stomaco riducendo il gonfiore ed eliminando l’aria in eccesso, e può ripristinare anche la normale regolarità del colon.Poi, uno dei rimedi più conosciuti ed efficaci, è il carbone vegetale, utile quando bruciori e dolore sono dovuti ad un eccesso di aria. Il carbone vegetale è uno degli aiuti naturali più indicati perché, dato l’elevato potere assorbente, riduce rapidamente il gonfiore. Non va però preso in concomitanza con i pasti o dopo l’assunzione di medicinali, poiché limita l’assorbimento di sostanze chimiche e principi nutritivi. Lo zenzero, molto impiegato nella medicina tradizionale cinese, ha proprietà regolatrici della digestione ed essendo anche un antiacido, può alleviare i sintomi di una blanda irritazione delle mucose gastriche.Infine, tra i rimedi più efficaci per i bruciori allo stomaco c’è anche la melissa, considerata l’erba per lo stomaco per antonomasia perché placa gli spasmi, regola la produzione di succhi gastrici e normalizza il transito, donando un leggero effetto di rilassamento.Come già detto, questi disturbi possono dipendere da molteplici patologie, quindi non sempre e in tutti i casi i rimedi naturali possono agire efficacemente e risolvere il problema. L’analisi delle cause e la diagnosi di uno specialista, perciò, rimangono imprescindibili per la corretta cura dei fastidi di stomaco.
loading...