Halaman

    Social Items

Bananja (Musaceae. )                                          


E pasur me glukoze e sakaroze,te vitamines A dhe vitamines se grupit B ,gjithashtu ajo ka nje permbajtje te larte te vitamines C ,potasit,klorit,magnezit,e zinkut. Eshte e perkryer per femijet ne rritje te cilet kane nevoje per substanca energjike .Fale permbajtjes se mineraleve qe ajo ka sugjerohet per te semuret qe kane nevoje qe te rikuperojne forcat si dhe sportistrve ,akoma dhe me mire nese bananja shoqerohet me mjalte.

Bananja

Bananja (Musaceae. )                                          


E pasur me glukoze e sakaroze,te vitamines A dhe vitamines se grupit B ,gjithashtu ajo ka nje permbajtje te larte te vitamines C ,potasit,klorit,magnezit,e zinkut. Eshte e perkryer per femijet ne rritje te cilet kane nevoje per substanca energjike .Fale permbajtjes se mineraleve qe ajo ka sugjerohet per te semuret qe kane nevoje qe te rikuperojne forcat si dhe sportistrve ,akoma dhe me mire nese bananja shoqerohet me mjalte.