Halaman

    Social Items

Menyra e perdorimit per pastrimin e dhembeve me kura popullore

Pastrojme hardhine e eger (Senicera Caprifolium) dhe e djegim deri sa te behet si qymyri .Me pas shtypet dhe behet pluhur ,me kete pluhur pastrohen dhembet duke i ferkuar .

Pastrimi dhe zbardhja e dhembeve me medode popullore

Menyra e perdorimit per pastrimin e dhembeve me kura popullore

Pastrojme hardhine e eger (Senicera Caprifolium) dhe e djegim deri sa te behet si qymyri .Me pas shtypet dhe behet pluhur ,me kete pluhur pastrohen dhembet duke i ferkuar .