Halaman

    Social Items

Mjekimi popullor 

Perziejme raki me piper te bluar dhe me te ferkojme trupin 2- 3 dite rradhazi. Me pas marrim lesh te pa lare dhe me te mbeshtjellim trupin . Natyrisht ambjenti ne te cilen aplikohet medoda popullore duhet te jete i ngrohte .

mjekim popullor per Rrufen ( katarrin) ftohjen

Mjekimi popullor 

Perziejme raki me piper te bluar dhe me te ferkojme trupin 2- 3 dite rradhazi. Me pas marrim lesh te pa lare dhe me te mbeshtjellim trupin . Natyrisht ambjenti ne te cilen aplikohet medoda popullore duhet te jete i ngrohte .