Halaman

    Social Items

Menyra e mjekimit 

Zjiejme mire (cynara scolymus ) ose ndryshe e quajtur argjinare se bashku me fletet e saje . Me pas me lengun e perftuar dhe me ndihmen e nje nape , bejme kompresa nga jashte fytit.

Dhimbja e fytit ose bajamet (tonsilitis)

Menyra e mjekimit 

Zjiejme mire (cynara scolymus ) ose ndryshe e quajtur argjinare se bashku me fletet e saje . Me pas me lengun e perftuar dhe me ndihmen e nje nape , bejme kompresa nga jashte fytit.