Halaman

    Social Items

1- Mbi te gjitha duhet te evitoni 

kruarjet ne zonen e pickimit 

,me pas nje menyre qe zakonisht 

perdoret eshte ajo e

 hedhjes se dy ose tre pikave leng 

 limoni mbi zonen e 

pickuar nga  mushkonja.  

2- Nje tjeter menyre eshte ajo e perdorimit te nje thelpi hudhre te prere ne dysh ,e cila ferkohet mbi zonen e pickuar ,kjo do te sherbeje per te evituar kruarjet .

Kundra pickimit te insekteve ,e mushkonjave

1- Mbi te gjitha duhet te evitoni 

kruarjet ne zonen e pickimit 

,me pas nje menyre qe zakonisht 

perdoret eshte ajo e

 hedhjes se dy ose tre pikave leng 

 limoni mbi zonen e 

pickuar nga  mushkonja.  

2- Nje tjeter menyre eshte ajo e perdorimit te nje thelpi hudhre te prere ne dysh ,e cila ferkohet mbi zonen e pickuar ,kjo do te sherbeje per te evituar kruarjet .