Halaman

    Social Items

Gjaku vegjetal ne  bimen e panxharit.

 Sintetizohet nga hulumtuesit e Universitetit te Lundit në Suedi një proteine e ngjashme me  atë  te hemoglobinës, me origjine vegjetale   dhe qe duket se ka vetine   të zëvendësoje  më të famshmen substancë te transportit te  oksigjenit  në organizem.


Studimi mbi hemoglobinën e mundeshme   alternative bimore  u krye nga Dr. Nelida Leiva dhe u publikua në internet nga faqja e internetit  e rrjetit Britanik BBC.

Proteina  e nxjerre  nga panxhari  mund të lejoje reduktimin   e rasteve në të cilat do të kërkonin një transfuzion.

Kjo është për shkak se' hemoglobina ka veti për të vepruar si një parametër referimi për nevojën ose jo, të një transfuzioni gjaku: kur nivelet e saj janë shumë të ulëta, 

Ne rastin e implementimit ne organizem si nje zevendesues vegjetal do te lehtesonte trajtimin e pacienteve   të cilët nuk do te kërkonin gjetjen  e  llojit  te ngjashem e  te njëjtë të gjakut për të siguruar kete  trajtim.

Sic kanë shpjeguar hulumtuesit vetë, hemoglobina alternative bimore eshte aktualisht ende pak a  shumë dhe mbetet   një hipoteze . Do te duhet ende dhe  të paktën tre vjet  hulumtim i mëtejshëm dhe analiza mbi bagetite si ne rastin e derrave  përpara se ajo te eksperimentohet tek njerëzit,

 Dhe  me pas qe të jete  në gjendje për tu futur ne te  ardhmen si një trajtim i vlefshem . Një zgjidhje  ama që  te mund të rezultoje  e dobishme, por pa asnjë efekt anësor.

.

Teknologji : Gjak bimor vegjetal fale bimes se panxharit te kuq

Gjaku vegjetal ne  bimen e panxharit.

 Sintetizohet nga hulumtuesit e Universitetit te Lundit në Suedi një proteine e ngjashme me  atë  te hemoglobinës, me origjine vegjetale   dhe qe duket se ka vetine   të zëvendësoje  më të famshmen substancë te transportit te  oksigjenit  në organizem.


Studimi mbi hemoglobinën e mundeshme   alternative bimore  u krye nga Dr. Nelida Leiva dhe u publikua në internet nga faqja e internetit  e rrjetit Britanik BBC.

Proteina  e nxjerre  nga panxhari  mund të lejoje reduktimin   e rasteve në të cilat do të kërkonin një transfuzion.

Kjo është për shkak se' hemoglobina ka veti për të vepruar si një parametër referimi për nevojën ose jo, të një transfuzioni gjaku: kur nivelet e saj janë shumë të ulëta, 

Ne rastin e implementimit ne organizem si nje zevendesues vegjetal do te lehtesonte trajtimin e pacienteve   të cilët nuk do te kërkonin gjetjen  e  llojit  te ngjashem e  te njëjtë të gjakut për të siguruar kete  trajtim.

Sic kanë shpjeguar hulumtuesit vetë, hemoglobina alternative bimore eshte aktualisht ende pak a  shumë dhe mbetet   një hipoteze . Do te duhet ende dhe  të paktën tre vjet  hulumtim i mëtejshëm dhe analiza mbi bagetite si ne rastin e derrave  përpara se ajo te eksperimentohet tek njerëzit,

 Dhe  me pas qe të jete  në gjendje për tu futur ne te  ardhmen si një trajtim i vlefshem . Një zgjidhje  ama që  te mund të rezultoje  e dobishme, por pa asnjë efekt anësor.

.