Halaman

    Social Items

Stop plakjes me një dietë vegjetariane. 


Ne  mbështetje te kesaj teze ishte  kërkimi i UCSF (Universiteti i Kalifornisë në San Francisko), i kryesuar nga Dr Dean Ornish nutrionistit, themelues dhe president i Institutit të Kërkimeve të Mjekësisë Preventive, sipas të cilit një mënyrë dhe nje stil jete i te ushqyerit  si duhet,  ndihmon në parandalimin e sëmundjeve të veçanta. 


Dieta  vegjetariane do të ndërhynte për të rritur gjatësinë e "telomeres," pjesa e fundit e ligamenteve të kromozomit, një parametër  ky i mbajtur ne merite te shpresës se jetës së individit.

Eksperimenti i kryer nga dietologu tregoi se në 10 pacientët të cilët iu nënshtruan një dietë vegjetariane , kjo masë është rritur në vetëm tre muaj eksperimentimi, 

ndryshim ky qe nuk u vu re  në 25 persona te tjere qe perdoren nje tjeter menyre ushqyerje ,dhe jo ate vegjetariane .

Ky studim ne nje kohe shume me te gjate u praktikua  gjithashtu ne  njerëz  qe vazhduan përmirësimin në mënyrë progresive ne mënyrën e tyre të jetës, per gjatë nje kohëzgjatje 5-vjeçare,dhe me nje arritje te nivelit   te telomeres me rreth 10%. 
Ne te kundert ata që nuk ndoqen një dietë vegjetariane dhe nuk kryen aktivitete sportive  treguan një rënie rreth 3%.
Pra  mbetet te thuhet se dieta vegjetariane pervec se parandalon shume semundje  ajo ndihmon dhe parandalon dhe plakjen, sigurisht gjithmone duke u shoqeruar me nje aktivitet sportiv intensiv.

Dieta vegjetariane ndihmon parandalimin e plakjes

Stop plakjes me një dietë vegjetariane. 


Ne  mbështetje te kesaj teze ishte  kërkimi i UCSF (Universiteti i Kalifornisë në San Francisko), i kryesuar nga Dr Dean Ornish nutrionistit, themelues dhe president i Institutit të Kërkimeve të Mjekësisë Preventive, sipas të cilit një mënyrë dhe nje stil jete i te ushqyerit  si duhet,  ndihmon në parandalimin e sëmundjeve të veçanta. 


Dieta  vegjetariane do të ndërhynte për të rritur gjatësinë e "telomeres," pjesa e fundit e ligamenteve të kromozomit, një parametër  ky i mbajtur ne merite te shpresës se jetës së individit.

Eksperimenti i kryer nga dietologu tregoi se në 10 pacientët të cilët iu nënshtruan një dietë vegjetariane , kjo masë është rritur në vetëm tre muaj eksperimentimi, 

ndryshim ky qe nuk u vu re  në 25 persona te tjere qe perdoren nje tjeter menyre ushqyerje ,dhe jo ate vegjetariane .

Ky studim ne nje kohe shume me te gjate u praktikua  gjithashtu ne  njerëz  qe vazhduan përmirësimin në mënyrë progresive ne mënyrën e tyre të jetës, per gjatë nje kohëzgjatje 5-vjeçare,dhe me nje arritje te nivelit   te telomeres me rreth 10%. 
Ne te kundert ata që nuk ndoqen një dietë vegjetariane dhe nuk kryen aktivitete sportive  treguan një rënie rreth 3%.
Pra  mbetet te thuhet se dieta vegjetariane pervec se parandalon shume semundje  ajo ndihmon dhe parandalon dhe plakjen, sigurisht gjithmone duke u shoqeruar me nje aktivitet sportiv intensiv.