Halaman

    Social Items

Sipas nje studimi te kryer prane spitalit Maggiore te poliklinikes se Milanos dhe te publikuar ne revisten " Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism" nivele te ulta te vitamines D mund te kontribojne ne sterilitetin femeror :Sipas
studimit ne fakt femrat me nivele te larta te vitamines D qe i jane nenshtruar fertilizimit neVITRO (Fertilizimi “in vitro” (IVF) apo fertilizimi “në epruvetë” nënkupton fertilizimin e qelizave vezë me spermën e partnerit në laborator me qëllim të krijimit të embrioneve të përbashkëta të tyre. Këto embrione pastaj, pas 3-5 ditësh të qëndrimit në inkubator, kthehen në mitrën e gruas me shpresën se do të zhvillohen më tutje në fryt. Kështu që, fertilizimi ne vitro paraqet një alternativë shtesë për t’u bërë prindër për ato çifte që këtë nuk e kanë arritur me rrugë natyrale apo me metoda te tjera të terapisë konvencionale.) per te pasur nje femije ,kane pasur dyfishin e mundesive per llojin e trajtimit ne te cilit i jane nenshtruar   qe te shkonte ne rruge te drejte duke e krahasuar me femrat me mungese te vitamines D . 
Autoret  e studimit kane analizuar te dhenat e 154 femrave me nivele te mjaftueshme te vitamines D ne te pakten 20 ngml ,dhe 181 te tjera me mungese te vitamines D ,te cilat ne vitin 2012 i jane nenshtruar fertilizimit ne vitro .U vu re se grate me mjaftueshmeri te kesaj vitamine kane pasur me teper mundesi te kishin embrione te nje cilesie te mire ,domethene arriten ti krijojne ato me lehte se te tjerat .Sipas autoreve te studimit vitamina D eshte e perfshire ne ovulacion ne impiantin korrekt te produktit te fekondimit ne uter.Sigurisht qe duhet studime te metejshme ne kete fushe ,por probabiliteti eshte se nivele te ulta te vitamines D kontribojne ne sterilitet.

Studimi Italian zbulon lidhjen e ngushte mes sterilitetit e vitamines D

Sipas nje studimi te kryer prane spitalit Maggiore te poliklinikes se Milanos dhe te publikuar ne revisten " Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism" nivele te ulta te vitamines D mund te kontribojne ne sterilitetin femeror :Sipas
studimit ne fakt femrat me nivele te larta te vitamines D qe i jane nenshtruar fertilizimit neVITRO (Fertilizimi “in vitro” (IVF) apo fertilizimi “në epruvetë” nënkupton fertilizimin e qelizave vezë me spermën e partnerit në laborator me qëllim të krijimit të embrioneve të përbashkëta të tyre. Këto embrione pastaj, pas 3-5 ditësh të qëndrimit në inkubator, kthehen në mitrën e gruas me shpresën se do të zhvillohen më tutje në fryt. Kështu që, fertilizimi ne vitro paraqet një alternativë shtesë për t’u bërë prindër për ato çifte që këtë nuk e kanë arritur me rrugë natyrale apo me metoda te tjera të terapisë konvencionale.) per te pasur nje femije ,kane pasur dyfishin e mundesive per llojin e trajtimit ne te cilit i jane nenshtruar   qe te shkonte ne rruge te drejte duke e krahasuar me femrat me mungese te vitamines D . 
Autoret  e studimit kane analizuar te dhenat e 154 femrave me nivele te mjaftueshme te vitamines D ne te pakten 20 ngml ,dhe 181 te tjera me mungese te vitamines D ,te cilat ne vitin 2012 i jane nenshtruar fertilizimit ne vitro .U vu re se grate me mjaftueshmeri te kesaj vitamine kane pasur me teper mundesi te kishin embrione te nje cilesie te mire ,domethene arriten ti krijojne ato me lehte se te tjerat .Sipas autoreve te studimit vitamina D eshte e perfshire ne ovulacion ne impiantin korrekt te produktit te fekondimit ne uter.Sigurisht qe duhet studime te metejshme ne kete fushe ,por probabiliteti eshte se nivele te ulta te vitamines D kontribojne ne sterilitet.