Halaman

    Social ItemsSalmoni dhe peshqit e tjere"te ashtequajtur yndyror përmbajnë nivele të larta të  acideve yndyrore, të omegas-3te  cilat janë djeges natyrore te yndyrës",. ' Acidet yndyrore të Omega-3 reduktojne yndyrën  në trup. Përveç salmonit, peshq të tjere me nje omega-3 të lartë të  janë , ton dhe harengë. "

Peshku Salmon kundra yndyresSalmoni dhe peshqit e tjere"te ashtequajtur yndyror përmbajnë nivele të larta të  acideve yndyrore, të omegas-3te  cilat janë djeges natyrore te yndyrës",. ' Acidet yndyrore të Omega-3 reduktojne yndyrën  në trup. Përveç salmonit, peshq të tjere me nje omega-3 të lartë të  janë , ton dhe harengë. "