Halaman

    Social Items

Nje kerkim i bere  ne Itali ka demostruar cilesite nxitese te molles,e afte te zgjoje libidon femerore.


Me nje molle gjarpri tentoi Even ,dhe me nje molle te arte Paridi i dha nje cmim premio me te bukures se Deave.

Dy shembuj keto te pakten ne nivelin simbolik tregojne se si molla eshte afruar nga gjinia femerore .Dhe tani duket se eshte afruar akoma me shume .Duket ne fakt se ky frut ,ne vecanti ne konsumin e perditshem mund te jete nje ndihmues i rizgjimit te deshires seksuale femerore.Dhe ne mbeshtetje te kesaj teze jane kerkuesit shkencore  te spitalit "Santa chiara" te Trentos (dhe per vete faktin se Trento eshte toka e molleve) .
Mbi 731 femra mes moshes 18 deri ne 45 vjec jane pefshire ne kete projekt.Shkencetaret i kane kerkuar pjesemarreseve qe te referojne mbi zakonet e tyre te te ushqyerit,dhe ne vecanti ate te konsumimit te molleve .Keshtu pra jane krijuar dy grupe femrash ,te cilat ndahen ne ate se nje pjese e tyre kane konsumuar nje ose dy molle ne dite ,ndersa te tjerat nuk e kane kryer kete konsum.Me ne fund te gjitha pjesemarreset ,jane ftuar te plotesojne nje test prej 19 pikash i cili u quajt Female Sexual Function Index (Fsfi) ne te cilin u kryen pyetje te karakterit dhe jetes seksuale , duke perfshire ketu dhe frekuencen e kenaqesise ne raport. 
Studimi ,si dhe rrezultatet e publikuara ne rrevisten shkencore  Archives of Gynecology and Obstetrics,tregojne se konsumimi i perditshem i ketij fruti eshte i lidhur me pikat me te larta te ketij testi ,si dhe sygjerimin se konsumimi i nje molle ne dite eshte ne gjendje te shtoje libidon (pra kenaqesine seksuale )tek femrat me shendet te plote.Lind pyetja perse pra merita e shtimit te Libidos gjendet ne prezencen e ketij fruti qe luan nje rrol te rendesishem ne eksitimin seksual ?Nuk mbetet gje tjeter vetem te provohet ajo qe thuhet .Dhe per te tjerat thuhet gjithashtu se nje molle ne dite mban larg doktorin prej teje .

Nje molle ne dite rizgjon deshiren seksuale tek femrat

Nje kerkim i bere  ne Itali ka demostruar cilesite nxitese te molles,e afte te zgjoje libidon femerore.


Me nje molle gjarpri tentoi Even ,dhe me nje molle te arte Paridi i dha nje cmim premio me te bukures se Deave.

Dy shembuj keto te pakten ne nivelin simbolik tregojne se si molla eshte afruar nga gjinia femerore .Dhe tani duket se eshte afruar akoma me shume .Duket ne fakt se ky frut ,ne vecanti ne konsumin e perditshem mund te jete nje ndihmues i rizgjimit te deshires seksuale femerore.Dhe ne mbeshtetje te kesaj teze jane kerkuesit shkencore  te spitalit "Santa chiara" te Trentos (dhe per vete faktin se Trento eshte toka e molleve) .
Mbi 731 femra mes moshes 18 deri ne 45 vjec jane pefshire ne kete projekt.Shkencetaret i kane kerkuar pjesemarreseve qe te referojne mbi zakonet e tyre te te ushqyerit,dhe ne vecanti ate te konsumimit te molleve .Keshtu pra jane krijuar dy grupe femrash ,te cilat ndahen ne ate se nje pjese e tyre kane konsumuar nje ose dy molle ne dite ,ndersa te tjerat nuk e kane kryer kete konsum.Me ne fund te gjitha pjesemarreset ,jane ftuar te plotesojne nje test prej 19 pikash i cili u quajt Female Sexual Function Index (Fsfi) ne te cilin u kryen pyetje te karakterit dhe jetes seksuale , duke perfshire ketu dhe frekuencen e kenaqesise ne raport. 
Studimi ,si dhe rrezultatet e publikuara ne rrevisten shkencore  Archives of Gynecology and Obstetrics,tregojne se konsumimi i perditshem i ketij fruti eshte i lidhur me pikat me te larta te ketij testi ,si dhe sygjerimin se konsumimi i nje molle ne dite eshte ne gjendje te shtoje libidon (pra kenaqesine seksuale )tek femrat me shendet te plote.Lind pyetja perse pra merita e shtimit te Libidos gjendet ne prezencen e ketij fruti qe luan nje rrol te rendesishem ne eksitimin seksual ?Nuk mbetet gje tjeter vetem te provohet ajo qe thuhet .Dhe per te tjerat thuhet gjithashtu se nje molle ne dite mban larg doktorin prej teje .