Halaman

    Social Items


Kura  që i jep më shumë lehtësim  djegieve nga dielli është ajo që vjen nga   xheli i aloe veras.Ajo jep nje  efekt   lehtësimi sepse shtrengon  enët e gjakut te hapura  për shkak të djegieve.Produkti i aloe veras duhet të aplikohet të paktën katër ose pesë herë në ditë, dhe mos harroni të mbani lëkurën tuaj larg nga burimet e  nxehta.

Kura me aloe vera per lekuren nga djegiet nga dielli


Kura  që i jep më shumë lehtësim  djegieve nga dielli është ajo që vjen nga   xheli i aloe veras.Ajo jep nje  efekt   lehtësimi sepse shtrengon  enët e gjakut te hapura  për shkak të djegieve.Produkti i aloe veras duhet të aplikohet të paktën katër ose pesë herë në ditë, dhe mos harroni të mbani lëkurën tuaj larg nga burimet e  nxehta.