Halaman

    Social Items


Keshille per kujdesin e automobilit ose motorrit me produkt natyral si soda e bukes .Per ti dhene jete e shkelqim  pjeseve te kromuara ,do te mjaftonte nje perzierje e bere prej nje litri uje me 50 gram sode buke ,duke e ferkuar me nje cope prej rrobes me micro fibra.Dhe ne te njejten menyre mund te pastroni shenjat e njollat e grasos dhe te vajit .

Bej vete ne kushtet e shtepise me produkt natyral si soda e bukes


Keshille per kujdesin e automobilit ose motorrit me produkt natyral si soda e bukes .Per ti dhene jete e shkelqim  pjeseve te kromuara ,do te mjaftonte nje perzierje e bere prej nje litri uje me 50 gram sode buke ,duke e ferkuar me nje cope prej rrobes me micro fibra.Dhe ne te njejten menyre mund te pastroni shenjat e njollat e grasos dhe te vajit .