Pelini i embel lufte kundra kancerit

(Artemisia Annua L., përkthim nga anglishtja - pelini i

 ëmbël)

Bima qe lufton dhe ndihmon kurimin e kancerit 

Pelini ndihmon dhe kuron  kancerin  , ajo  redukton deri ne

 30% qelizat e keqia duke u perdorur e vetme , duke u 

kombinuar me hekur ndihmon kancerin e gjirit

Ilaçi i kancerit ekziston edhe jo vetëm një, por ekziston një

 varg i ilaçeve bimore që me sukses e shërojnë kancerin.

Por, kjo bimë, pelini i ëmbël, në fakt është zbulim i


 jashtëzakonshëm në luftën kundër kësaj sëmundjeje

 vdekjeprurëse. Edhe pse studimi ekziston para ndeshm

 dyshohet që industria farmaceutike do ta pranojnë 

ndonjëherë që një bimë mundet të bëjë atë që nuk do të

 mund ta bëjnë mijëra ilaçe sintetike. Pra sipas hulumtimeve

 të bëra para pak kohësh, të cilat janë botuar në revistën

 shkencore 'Life Science', artemisinina, derivat i bimës 'Sweet

 Worm-Wood' (Artemisia Annua L., përkthim nga anglishtja -

 pelini i ëmbël), e i cili përdoret në mjekësinë kineze, mundet

 të shkatërrojë 98 për qind të qelizave të kancerit të gjirit 

për më pak se 16 orë! Nëse bima përdoret e vetme,

 shkakton reduktim për 30 për qind të qelizave të kancerit të

 gjirit, por në kombinim me hekur pelini i ëmbël ia ka dalë që

 ta "fshijë" kancerin pothuajse në tërësi. Për më tepër, në 

qelizat normale dhe të shëndetshme të gjirit pothuajse nuk 

ka pasur aspak ndikim në këtë hulumtim i cili, për dallim nga

 kimioterapia, është revolucionar, sepse përveçqë i 

shkatërron qelizat e këqija të kancerit, ajo e shkatërron 

edhe indin e shëndetshëm dhe në atë mënyrë e dëmton

 seriozisht organizmin e njeriut.

Artemisinina në të kaluarën është përdorur si mjet i fortë


 kundër malaries, por tani është dëshmuar se është efikase 

edhe kundër kancerit. Kur pjesëmarrësve të studimit u është

 shtuar edhe hekuri, i cili shpesh mblidhet në indin e gjirit,

 por veçanërisht në qelizat e infektuara me kancer,

 artemisinina në mënyrë përzgjedhëse i ka sulmuar qelizat e 

"këqija", ndërsa nuk i ka prekur qelizat e "mira".

"Në përgjithësi, rezultatet tona dëshmojnë që pengimi i 


faktorit transkriptues E2F1 nga ana e artemisininës 

ndërmjetëson në ndaljen e qarkut qelizor të qelizave të 

kancerit në mënyrë kritike transportuese me të cilën 

artemisinina e kontrollon rritjen e qelizave riprodhuese të 

kancerit", thuhet në konkluzionin e studimit të laboratorit të

 kancerit në Universitetin e Kalifornisë.

Hekuri mblidhet në qelizat kancerogjene me receptorë të


 veçantë që u ndihmojnë në ndarjen e qelizave. Qelizat

 normale i kanë gjithashtu këta receptorë, por qelizat 

kancerogjene i kanë në sasi më të mëdha, dhe sipas kësaj,

 mund të shënjestrohen me kambinimin e hekurit dhe 

artemisininës.

Deri tani janë bërë shumë eksperimente që dëshmojnë se 


artemisinina mundet ta mënjanojë në mënyrë efikase 

sëmundjen me prani të hekurit.

Ky ekstrakt në kinë është përdorur për mijëra vite kundër


 malaries. Paraziti i malaries nuk mundet që të jetojë në 

prani të artemisininës, sepse është i pasur me hekur,

Deri tani ku ekstrakt ka qenë vështirë që të blihet me çmime


 të volitshme, por me rritjen e interesimit për këtë bimë

 edhe çmimi do të mund të ishte u pranueshëm.

Kompania prodhuese e ilaçeve 'Sanofi' nga Franca ka

 premtuar se do të prodhojë 50 deri 60 tonelata artemisininë

 në vit, duke shpresuar se do ta plotësojë nevojën e tregut

 botëror.
loading...